Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Novinky

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. získalo i v letošním roce ocenění za činnost v sociálních službách
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. získalo v nominaci na Duhové křídlo 2017 dne 11.10.2017 ocenění za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii Poskytovatel sociálních služeb, které uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením.
Děkujeme za nominaci a krásné ocenění, zaměstnancům za nevšední nasazení v práci, příznivcům za podporu a rodinám dětí se zdravotním postižením přejeme hodně štěstí a sil do dalších let.
 
 
 
15. výročí Střediska rané péče v Pardubicích o. p. s.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. oslavilo v sobotu 17.6.2017 na farmě Apolenka 15. výročí svého působení. Při této příležitosti byl pokřtěn nový služební vůz značky Fabia, který dostal příznačné jméno Radostínek. Věříme, že bude Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. provázet na další cestě v naplňování motta od Sofokla: „Nejkrásnější činností je být užitečný druhým.“
Děkujeme všem, kteří přispěli na pořízení nového automobilu. Také děkujeme všem, kteří se v Apolence zúčastnili oslavy výročí naší 15ti leté existence.
imagetools0
 
 Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL 
Dne 26. dubna 2017 proběhl ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL. Dobrovolnické dny nabízejí zaměstnancům jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště, konkrétně v neziskové organizaci a seznámit se blíže s její činností i prostory. 
Celkem 16 dobrovolníků vymalovalo prostory Střediska a vytvářelo nové didaktické pomůcky, které budou využívány v rámci realizace služby rané péče při práci s dětmi s postižením přímo v rodinách. 
Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Například v rámci programu Splněná přání 2016 věnovali naší organizaci částku 123 870 Kč na zakoupení nového služebního vozidla pro zajištění terénní služby rané péče. 
Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.

Hlasování pro projekt Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. do 30.11.2016
Vážení příznivci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., pokud chcete podpořit náš projekt "Novým vozem za dětmi domů!", můžete hlasovat na tomto odkaze: www.csobpomaharegionum.cz.
Děkujeme za podporu a těšíme se, až se vydáme novým služebním vozidlem za klientskými rodinami v Pardubickém kraji.

Ocenění 
Odrazem kvalitní a prospěšné činnosti Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. je cena Duhové křídlo, kterou získala Mgr. Blanka Brandová dne 20. 9. 2016 v kategorii Profesionál. Tuto cenu uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.
www.duhovekridlo.cz

Projekt na lyžování byl opět úspěšný 
S radostí oznamujeme, že projekt "Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem III", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Svitavy, byl úspěšný, a tak se můžeme těšit na lyžařskou sezónu 2016-2017.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a projekt "posunuli" do samotné Burzy filantropie Svitavy. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt krásně připravila a prezentovala 12. 9. 2016 v Litomyšli. A v neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Pardubický kraj, VHOS a.s., Eurepap s.r.o., SAINT-GOBAIN ADFORS, s.r.o., MEDESA s.r.o., ABPLAST s.r.o.

Zapojení do ekologického projektu - ODEVZDEJ VYSLOUŽILÉ DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE III
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. organizuje pro své klienty ve spolupráci se společností ASEKOL a.s.,  provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů,  ekologický projekt zaměřený na třídění odpadu ODEVZDEJ VYSLOUŽILÉ DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE III. 
(mobilní telefony, MP3, MP4, malá rádia, klávesnice, elektrohračky, kuchyňské spotřebiče, vrtačky, počítače, notebooky, tablety apod.).
Bližší informace o tomto projektu naleznete v letáku.
Drobné vysloužilé elektrospotřebiče mohou odevzdat do označeného E-boxu společnosti ASEKOL a.s. umístěného na chodbě v prostorách Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.
Více informací o zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení: www.asekol.cz

Tenis podpořil činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

Charitativní tenisový turnaj ve čtyřhrách, který se uskutečnil v sobotu 4. 6. 2016 v Tenisovém areálu TJ TESLA Pardubice, vynesl Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. na podporu činnosti krásnou částku 11 111 Kč. Mottem akce bylo výstižné „Bavme se tenisem a pomáhejme dětem“. Děkujeme všem, kteří se této charitativní akce zúčastnili a zejména organizátorům akce pánům Janovi Michálkovi, Markovi Vášovi a Liboru Přiklopilovi.


Projekt „ČSOB pomáhá regionům“

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. se zapojilo v roce 2016 do Projektu „ČSOB pomáhá regionům“, který si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů.

Naše Středisko bylo vybráno k podpoře s projektem „Ještě nemluvím přesto chci komunikovat“, jehož cílem je včasná podpora komunikačních dovedností u dětí se závažným zdravotním postižením ve věku 0-7 let. Předmětem projektu je nákup a tvorba individuálních pomůcek na podporu komunikace dětí s postižením. Blíže k projektu http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/pardubicky-kraj/2016050/jeste-nemluvim-presto-chci-komunikovat
Děkujeme všem, kteří náš projekt finančně podpořili.

Rozšiřujeme vozový park Střediska
Dne 29.9.2015 jsme obdrželi od firmy EOP & HOKA s.r.o.  zánovní automobil Škoda Fabia pro účely projektu AUTEM DO RODIN, tedy na průběžné zajištění služby rané péče pro řadu rodin v rámci celého Pardubického kraje. Tímto velmi děkujeme.
DSC02493

Přispíváme k ochraně životního prostředí 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. odevzdalo v roce 2015 k recyklaci 255 kg drobných spotřebičů, které neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech, ale ve speciálním sběrném boxu. Tím došlo k úspoře 4 MWh elektřiny, 227 litrů ropy, 17 m3 vody a 0 tun primárních surovin, ke snížení emise skleníkových plynů o 1 tun CO2 ekv., a ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 3 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Celý článek zde. Certifikát environmentálního vyúčtování zde.

Jsme zaregistrováni v systému GIVT.cz
Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc! Podpořit nás můžete zde.