Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Novinky


Výsledek sbírky pro projekt Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. 

náš projekt "Novým vozem za dětmi domů!" na zakoupení nového služebního vozu byl vybrán k podpoře v rámci projektu programu ČSOB pomáhá regionům.

Na tento projekt jste přispěli: 67 000 Kč
Grant od ČSOB činí: 50 000 Kč
Celková částka: 117 000 Kč
 
Děkujeme všem, kteří náš projekt finančně podpořili.
 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo čtvrtý ročník ekologického projektu
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo pro své klienty ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. již čtvrtý ročník ekologického projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Projekt je zaměřen na šíření osvěty o třídění odpadu a zprostředkování zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů. 
Společnost ASEKOL a.s. podpořila Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. pořízením iPadu s příslušenstvím, který se využívá při podpoře vývoje dětí se zdravotním postižením při konzultacích v klientských rodinách, děkujeme.
Projekt byl v letošním roce zahájen 4. 9. 2017, ukončen byl 31. 10. 2017. Celkem se do něj zapojilo 36 rodin odevzdáním 103 kusů nejrůznějších drobných i rozměrných vyřazených elektrospotřebičů z celého Pardubického kraje.
 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. získalo i v letošním roce ocenění za činnost v sociálních službách
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. získalo v nominaci na Duhové křídlo 2017 dne 11.10.2017 ocenění za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii Poskytovatel sociálních služeb, které uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením.
Děkujeme za nominaci a krásné ocenění, zaměstnancům za nevšední nasazení v práci, příznivcům za podporu a rodinám dětí se zdravotním postižením přejeme hodně štěstí a sil do dalších let.
 
 
 
15. výročí Střediska rané péče v Pardubicích o. p. s.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. oslavilo v sobotu 17.6.2017 na farmě Apolenka 15. výročí svého působení. Při této příležitosti byl pokřtěn nový služební vůz značky Fabia, který dostal příznačné jméno Radostínek. Věříme, že bude Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. provázet na další cestě v naplňování motta od Sofokla: „Nejkrásnější činností je být užitečný druhým.“
Děkujeme všem, kteří přispěli na pořízení nového automobilu. Také děkujeme všem, kteří se v Apolence zúčastnili oslavy výročí naší 15ti leté existence.
imagetools0
 
 Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL 
Dne 26. dubna 2017 proběhl ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL. Dobrovolnické dny nabízejí zaměstnancům jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště, konkrétně v neziskové organizaci a seznámit se blíže s její činností i prostory. 
Celkem 16 dobrovolníků vymalovalo prostory Střediska a vytvářelo nové didaktické pomůcky, které budou využívány v rámci realizace služby rané péče při práci s dětmi s postižením přímo v rodinách. 
Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Například v rámci programu Splněná přání 2016 věnovali naší organizaci částku 123 870 Kč na zakoupení nového služebního vozidla pro zajištění terénní služby rané péče. 
Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.

Ocenění 
Odrazem kvalitní a prospěšné činnosti Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. je cena Duhové křídlo, kterou získala Mgr. Blanka Brandová dne 20. 9. 2016 v kategorii Profesionál. Tuto cenu uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.
www.duhovekridlo.cz

Projekt na lyžování byl opět úspěšný 
S radostí oznamujeme, že projekt "Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem III", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Svitavy, byl úspěšný, a tak se můžeme těšit na lyžařskou sezónu 2016-2017.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a projekt "posunuli" do samotné Burzy filantropie Svitavy. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt krásně připravila a prezentovala 12. 9. 2016 v Litomyšli. A v neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Pardubický kraj, VHOS a.s., Eurepap s.r.o., SAINT-GOBAIN ADFORS, s.r.o., MEDESA s.r.o., ABPLAST s.r.o


Projekt „ČSOB pomáhá regionům“

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. se zapojilo v roce 2016 do Projektu „ČSOB pomáhá regionům“, který si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů.

Naše Středisko bylo vybráno k podpoře s projektem „Ještě nemluvím přesto chci komunikovat“, jehož cílem je včasná podpora komunikačních dovedností u dětí se závažným zdravotním postižením ve věku 0-7 let. Předmětem projektu je nákup a tvorba individuálních pomůcek na podporu komunikace dětí s postižením. Blíže k projektu http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/pardubicky-kraj/2016050/jeste-nemluvim-presto-chci-komunikovat
Děkujeme všem, kteří náš projekt finančně podpořili.

Rozšiřujeme vozový park Střediska
Dne 29.9.2015 jsme obdrželi od firmy EOP & HOKA s.r.o.  zánovní automobil Škoda Fabia pro účely projektu AUTEM DO RODIN, tedy na průběžné zajištění služby rané péče pro řadu rodin v rámci celého Pardubického kraje. Tímto velmi děkujeme.
DSC02493

Přispíváme k ochraně životního prostředí 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. odevzdalo v roce 2015 k recyklaci 255 kg drobných spotřebičů, které neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech, ale ve speciálním sběrném boxu. Tím došlo k úspoře 4 MWh elektřiny, 227 litrů ropy, 17 m3 vody a 0 tun primárních surovin, ke snížení emise skleníkových plynů o 1 tun CO2 ekv., a ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 3 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Celý článek zde. Certifikát environmentálního vyúčtování zde.

Jsme zaregistrováni v systému GIVT.cz
Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc! Podpořit nás můžete zde.