Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Plavání

Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, 530 12 Pardubice; www.hastrmanek-pce.cz

Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!!!

Termíny: 1. 3., 12. 4., 3. 5., 7. 6., 6. 9., 4. 10. a 1. 11. 2019 vždy od 17:00 hodin do 18:00 hodin

Přihlášky a informace: Bc. Radka Chudomská, DiS.,  tel.: 734 314 523,  e-mail:chudomska@ranapece-pce.cz