Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Aktivity

RANÁ PÉČE
 
V průběhu celého roku realizujeme službu sociální prevence raná péče pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi ve věku 0 - 7 let s ohroženým vývojem, nerovnoměrným vývojem, tělesným postižením, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra nebo kombinovaným postižením na území celého Pardubického kraje.
 
V období 2016 - 2018 byla služba sociální prevence raná péče finančně podpořena v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. V současné době službu podporuje Pardubický kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární město Pardubice a další donátoři.

Kontakt: stredisko@ranapece-pce.cz, tel.: 466 641 031, 030, 022, mob.: 736 512 613-616
Více informací o námi poskytované službě rané péči naleznete na odkaze nebo v letáku.
 
 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
 

V rámci realizace alternativních volnočasových aktivit již několik let organizujeme hiporehabilitaci v Apolence,  plavání Hastrmánku v Pardubicích,  rukodělné kurzy, sportovní kurzy (rybářské, vodácké) a setkávání rodin s dětmi se zdravotním postižením. Letos tento projekt bude realizován v termínu od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021 za podpory statutárního města Pardubice, Elektrárny Opatovice, a.s., společnosti Dvořák - střechy s.r.o. a dalších donátorům. Děkujeme za podporu, které si velmi vážíme!

Každoročně také realizujeme jednodenní lyžařské kurzy pro děti s handicapem. Termín realizace v roce 2021: 12.-14.2.2021 – zrušen, náhradní termín v řešení.

 
V souvislosti s účinností GDPR (nové nařízení o ochraně osobních údajů) aktualizujeme pravidelně naši databázi kontaktů. Pokud máte zájem o zasílání dalších zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, registrujte se k odběru vyplněním následujícího formuláře Žádost o odběr zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a jeho odevzdáním osobně nebo na e-mailové adrese stredisko@ranapece-pce.cz.
 
Svou žádost můžete i odvolat vyplněním následujícího formuláře Odvolání žádosti o odběr zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a jeho odevzdáním osobně nebo na
e-mailové adrese stredisko@ranapece-pce.cz.

  

Aktuální způsob poskytování služby raná péče

Aktuální způsob poskytování služby raná péče

12.04.2021 - 31.05.2021
Vzhledem k aktuální podobě opatření Vlády ČR, MZ a pokynů MPSV, PK a MMP je do odvolání upravena podoba terénních konzultací, poradenství je poskytováno i nadále také prostřednictvím telefonické a  mailové komunikace a formou videokonzultací. Realizace osobních setkání v ambulanci je do odvolání pozastavena.
Bližší informace poskytne Vaše poradkyně, případně:
Mgr. Martina Petelíková
telefon: 466 641 022, 730 891 141
Rybářský kurz - individuální lekce

Rybářský kurz - individuální lekce

06.06.2021
Místo: okolí rybníka Mazanec, Uhersko
Čas: 15:30 - 18:30 hodin
Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
Vodácký kurz - individuální lekce

Vodácký kurz - individuální lekce

03.07.2021
Místo: Loděnice - Park Na Špici (soutok Chrudimky a Labe) 
Čas: od 13:00 do 16:30 hodin 
Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
e-mail: petelikova@ranapece-pce.cz
Běh okolo Hlubáku

Běh okolo Hlubáku

19.09.2021
Dne 19. 9. 2021 proběhne v Holicích charitativní běh Okolo Hlubáku, jehož výtěžek poputuje na Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Registrace jsou otevřeny a jsou pouze online.
Info k akci zde.
Omezený počet startujících - 100 + 200 běžců.
Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

27.11.2021
Místo: Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389, Pardubice
Bližší informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141