Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Aktivity

RANÁ PÉČE
V průběhu celého roku realizujeme službu sociální prevence raná péče pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi ve věku 0-7 let s ohroženým vývojem, nerovnoměrným vývojem, tělesným, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra nebo kombinovaným postižením na území Pardubického kraje.
V období 2016 - 2018 byla služba raná péče finančně podpořena v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. V současné době službu podporuje Pardubický kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární město Pardubice a další donátoři.
Kontakt: stredisko@ranapece-pce.cz, t: 466 641 031, 030, 022; 736 512 613-616
Více informací o námi poskytované službě rané péči naleznete na odkaze nebo v letáku.
 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V rámci realizace volnočasových aktivit dlouhodobě organizujeme hiporehabilitaciApolence,  plavání Hastrmánku v Pardubicích, rukodělné kurzy, sportovní kurzy (rybářské, vodácké) a setkávání rodin s dětmi se zdravotním postižením. Tyto aktivity jsou každoročně realizovány v termínu od března do listopadu. V roce 2023 probíhají za podpory Pardubického kraje, EOP Distribuce, a.s., Iveco Czech Republic, a.s., statutárního města Pardubice a dalších donátorů. Děkujeme za podporu, které si velmi vážíme!

Každoročně také realizujeme jednodenní lyžařské kurzy pro děti s handicapem. Termín realizace: 13.-15.1.2023.
Za finanční podporu děkujeme společnostem Fórum dárců, z.s. (program ČSOB pomáhá regionům 2022 - jarní výzva) a Iveco Czech Republic, a.s., dále statutárnímu městu Pardubice - městský obvod Pardubice II.

V souvislosti s účinností GDPR (nové nařízení o ochraně osobních údajů) aktualizujeme pravidelně naši databázi kontaktů. Pokud máte zájem o zasílání zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, registrujte se k odběru vyplněním formuláře Žádost o odběr zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a jeho odevzdáním osobně nebo na e-mailové adrese stredisko@ranapece-pce.cz.
Svou žádost můžete i odvolat vyplněním formuláře Odvolání žádosti o odběr zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a jeho odevzdáním osobně nebo na e-mailové adrese stredisko@ranapece-pce.cz.  

Plavání v Hastrmánku

Plavání v Hastrmánku

13.10.2023
Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, Pardubice
Čas: od 17:00 do 18:00 hodin
Kontaktní osoba: Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!
Relaxační pobyt v solné jeskyni Žamberk

Relaxační pobyt v solné jeskyni Žamberk

20.10.2023
Místo: KRYSTAL - Solná jeskyně, Masarykovo nám. 4, Žamberk
Čas: od 17:00 do 17:45 hod.
Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
e-mail: petelikova@ranapece-pce.cz 
Pozvánka zde
Zimní tvoření

Zimní tvoření

02.11.2023

Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
e-mail: petelikova@ranapece-pce.cz

Relaxační pobyt v solné jeskyni Svitavy

Relaxační pobyt v solné jeskyni Svitavy

06.11.2023
Místo: Solná jeskyně, Hybešova 961/2, Svitavy
Čas: od 17:00 do 18:00 hod.
Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
e-mail: petelikova@ranapece-pce.cz 
Pozvánka zde
Plavání v Hastrmánku

Plavání v Hastrmánku

10.11.2023
Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, Pardubice
Čas: od 17:00 do 18:00 hodin
Kontaktní osoba: Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!
Závěrečný dostihový den

Závěrečný dostihový den

12.11.2023
Místo: Dostihové závodiště Pardubice
Kontakt: Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
Relaxační pobyt v solné jeskyni Žamberk

Relaxační pobyt v solné jeskyni Žamberk

24.11.2023
Místo: KRYSTAL - Solná jeskyně, Masarykovo nám. 4, Žamberk
Čas: od 17:00 do 17:45 hod.
Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
e-mail: petelikova@ranapece-pce.cz 
Pozvánka zde
Adventní setkání s Mikulášskou besídkou

Adventní setkání s Mikulášskou besídkou

25.11.2023
Místo: Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389, Pardubice
Bližší informace: Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141