Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Aktivity

RANÁ PÉČE
V průběhu celého roku realizujeme službu sociální prevence raná péče pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi ve věku 0-7 let s ohroženým vývojem, nerovnoměrným vývojem, tělesným, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra nebo kombinovaným postižením na území Pardubického kraje.
V období 2016 - 2018 byla služba raná péče finančně podpořena v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. V současné době službu podporuje Pardubický kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární město Pardubice a další donátoři.
Kontakt: stredisko@ranapece-pce.cz, t: 466 641 031, 030, 022; 736 512 613-616
Více informací o námi poskytované službě rané péči naleznete na odkaze nebo v letáku.
 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V rámci realizace alternativních volnočasových aktivit již několik let organizujeme hiporehabilitaci v Apolence,  plavání Hastrmánku v Pardubicích,  rukodělné kurzy, sportovní kurzy (rybářské, vodácké) a setkávání rodin s dětmi se zdravotním postižením. Letos tento projekt je realizován v termínu od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2022 za podpory Nadace Lenky a Romana Šmidberských, EOP Distribuce, a.s., Běháme v Holicích a okolí z.s., statutárního města Pardubice a dalších donátorům. Děkujeme za podporu,  které si velmi vážíme!

Každoročně také realizujeme jednodenní lyžařské kurzy pro děti s handicapem. Termín realizace: 14.-16.1.2022.

V souvislosti s účinností GDPR (nové nařízení o ochraně osobních údajů) aktualizujeme pravidelně naši databázi kontaktů. Pokud máte zájem o zasílání zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, registrujte se k odběru vyplněním formuláře Žádost o odběr zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a jeho odevzdáním osobně nebo na e-mailové adrese stredisko@ranapece-pce.cz.
Svou žádost můžete i odvolat vyplněním formuláře Odvolání žádosti o odběr zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a jeho odevzdáním osobně nebo na e-mailové adrese stredisko@ranapece-pce.cz.  

Plavání v Hastrmánku

Plavání v Hastrmánku

19.08.2022
Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, Pardubice
Čas: od 17:00 do 18:00 hodin
Kontaktní osoba: 
Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!
Zábavné odpoledne s ranou péčí aneb oslavíme 20 let

Zábavné odpoledne s ranou péčí aneb oslavíme 20 let

27.08.2022

Místo: Apolenka z.s., Na Okrajích 156, 530 02 Spojil
Čas: 13:00 - 19:00 hodin
Program: komentované prohlídky farmy, tematické hry a soutěže, focení se zvířátky v areálu farmy, posezení u ohně...
Pozvánka na akci zde
Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
e-mail: petelikova@ranapece-pce.cz 

Nadační den pro ranou péči

Nadační den pro ranou péči

11.09.2022
Místo: Park Na Špici, Pardubice
Čas: od 10:00 do 17:00 hodin
Více informací zde
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

15.09.2022
Místo: Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s., Bělehradská 389, Pardubice
Čas: 9:00 - 16:00 hod.
Plavání v Hastrmánku

Plavání v Hastrmánku

16.09.2022
Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, Pardubice
Čas: od 17:00 do 18:00 hodin
Kontaktní osoba: 
Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!!!
Plavání v Hastrmánku

Plavání v Hastrmánku

14.10.2022
Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, Pardubice
Čas: od 17:00 do 18:00 hodin
Kontaktní osoba: 
Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!!!
Zimní tvoření

Zimní tvoření

08.11.2022

Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
e-mail: petelikova@ranapece-pce.cz

Plavání v Hastrmánku

Plavání v Hastrmánku

11.11.2022
Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, Pardubice
Čas: od 17:00 do 18:00 hodin
Kontaktní osoba: 
Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!!!
XXII. Hradecké pediatrické dny

XXII. Hradecké pediatrické dny

25.11.2022 - 26.11.2022

Prezentace Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s v rámci pediatrické konference
Místo: Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

26.11.2022
Místo: Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389, Pardubice
Bližší informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
Lyžařské kurzy

Lyžařské kurzy

13.01.2023 - 15.01.2023
Místo: Areál Černá Voda u Orlického Záhoří
Přihlášky a bližší informace:
Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523