Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Aktivity

RANÁ PÉČE
V průběhu celého roku realizujeme službu sociální prevence raná péče pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi ve věku 0-7 let s ohroženým vývojem, nerovnoměrným vývojem, tělesným, mentálním postižením, s poruchami autistického spektra nebo kombinovaným postižením na území Pardubického kraje.
V období 2016 - 2018 byla služba raná péče finančně podpořena v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. V současné době službu podporuje Pardubický kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární město Pardubice a další donátoři.
Kontakt: stredisko@ranapece-pce.cz, t: 466 641 031, 030, 022; 736 512 613-616
Více informací o námi poskytované službě rané péči naleznete na odkaze nebo v letáku.
 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V rámci realizace volnočasových aktivit dlouhodobě organizujeme hiporehabilitaciApolence,  plavání Hastrmánku v Pardubicích, rukodělné kurzy, sportovní kurzy (rybářské, vodácké) a setkávání rodin s dětmi se zdravotním postižením. Tyto aktivity jsou každoročně realizovány v termínu od března do listopadu. V roce 2022 proběhly za podpory Nadace Lenky a Romana Šmidberských, EOP Distribuce, a.s., Běháme v Holicích a okolí z.s., Iveco Czech Republic, a.s., statutárního města Pardubice a dalších donátorům. Děkujeme za podporu, které si velmi vážíme!

Každoročně také realizujeme jednodenní lyžařské kurzy pro děti s handicapem. Termín realizace: 13.-15.1.2023.
Za finanční podporu děkujeme společnostem Fórum dárců, z.s. (program ČSOB pomáhá regionům 2022 - jarní výzva) a Iveco Czech Republic, a.s., dále statutárnímu městu Pardubice - městský obvod Pardubice II.

V souvislosti s účinností GDPR (nové nařízení o ochraně osobních údajů) aktualizujeme pravidelně naši databázi kontaktů. Pokud máte zájem o zasílání zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, registrujte se k odběru vyplněním formuláře Žádost o odběr zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a jeho odevzdáním osobně nebo na e-mailové adrese stredisko@ranapece-pce.cz.
Svou žádost můžete i odvolat vyplněním formuláře Odvolání žádosti o odběr zpráv pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a jeho odevzdáním osobně nebo na e-mailové adrese stredisko@ranapece-pce.cz.  

Možnost zapůjčení BISKI

Možnost zapůjčení BISKI

03.02.2023 - 31.03.2023

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. nabízí možnost zapůjčení speciální lyžařské pomůcky pro děti s handicapem Biski. 

Kontaktní osoba pro zápůjčku:
Bc. Radka Chudomská, Dis.
Telefon: 734 314 523
Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče X.

Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče X.

10.03.2023 - 04.05.2023
Místo sběru drobného elektroodpadu: označený E-box společnosti
ASEKOL a.s. v prostorách Střediska rané péče v Pardubichích o.p.s.
Bližší informace zde
Koordinátor projektu: Mgr. Martina Petelíková
Telefon: 730 891 141, 466 641 022
Plavání v Hastrmánku

Plavání v Hastrmánku

14.04.2023
Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, Pardubice
Čas: od 17:00 do 18:00 hodin
Kontaktní osoba: Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!!!
Volejbalový turnaj "O pohár starosty MO Pardubice II"

Volejbalový turnaj "O pohár starosty MO Pardubice II"

22.04.2023
Městský obvod Pardubice II a Univerzita Pardubice pořádají 7. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev "O pohár starosty MO Pardubice II".
Výtěžek ze startovného bude věnován Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.
Více informací naleznete v pozvánce.
Přihláška do turnaje naleznete zde.
Leták k turnaji ke stažení zde.
Charitativní divadelní přestavení ve prospěch Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

Charitativní divadelní přestavení ve prospěch Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

24.04.2023

Lions_divadlo_2023

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

18.05.2023
Místo: Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389, Pardubice
Čas: 9:00 - 16:00 hod.
Nadační den pro ranou péči

Nadační den pro ranou péči

20.05.2023
Místo: Park Na Špici, Pardubice
Čas: od 10 hod.
Plavání v Hastrmánku

Plavání v Hastrmánku

26.05.2023
Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, Pardubice
Čas: od 17:00 do 18:00 hodin
Kontaktní osoba: Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!
Rybářský kurz

Rybářský kurz

11.06.2023
Místo: rybník Mazanec a jeho okolí - Uhersko
Čas: 15:30 - 18:30 hodin
Přihlášky a informace:
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
Plavání v Hastrmánku

Plavání v Hastrmánku

23.06.2023
Místo: HASTRMÁNEK PARDUBICE s.r.o., Jana Zajíce 981, Pardubice
Čas: od 17:00 do 18:00 hodin
Kontaktní osoba: Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
Kapacita bazénu je omezená, přihlášky nutné!!!
Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

25.11.2023
Místo: Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Bělehradská 389, Pardubice
Bližší informace: Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141