Citát
Kontakt:
736 512 613
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Jak vám můžeme pomoci

Konzultace ve Středisku:

pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hodin (vyjma svátků)
- v jiném termínu dle individuální dohody

Konzultace v terénu / rodině:

pondělí – pátek: 7:30 – 16:00 (vyjma svátků)

Komu je raná péče určena? 

 Klientem služby rané péče je rodina a dítě:
 • s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.)
 • s nerovnoměrným vývojem
 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • s poruchami autistického spektra
 • s kombinovaným postižením
  Věk dítěte: od narození do 7 let. Kontaktovat nás můžete již před narozením dítěte.
Co nabízíme?
 • Poskytneme konzultace v rodině
 • Podpoříme psychomotorický vývoj dítěte včetně zapůjčení stimulačních, didaktických a kompenzačních pomůcek a literatury
 • Podpoříme komunikační dovednosti dítěte
 • Poskytneme základní sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady
 • Pomůžeme při výběru a obstarání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Zprostředkujeme kontakty s odborníky (s lékaři, terapeuty, speciálně-pedagogickými institucemi)
 • Pomůžeme při výběru předškolního či školního zařízení
 • Zprostředkujeme kontakt s rodinami s dětmi se zdravotním postižením
 • Nabídneme psychologické konzultace
 • Ukážeme využití stimulačních a didaktických programů (pro PC, tablety, iPady)
 • Nabídneme kontakty na poskytovatele sociálních služeb
 • Informujeme o kulturních, sportovních a rehabilitačních akcích
 • Nabídneme psychorehabilitační pobyty

Raná péče je poskytována bezplatně.