Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Zkušenosti rodičů

Z nabídky rané péče jsme využívali zejména poradenství v rodině, půjčování pomůcek, hraček a didaktických úkolů, oceňuji i pomůcky a pracovní listy dělané pro syna na míru. Dále jsme byli velmi rádi za akce konané ranou péčí a za pozvánky na ně. Velmi rádi jsme se zúčastnili lyžování v Hlinsku. Nejdůležitější pro mě byla zpětná vazba od poradkyň při návštěvách. Byli jsme rádi, že nás má kdo vyslechnout, dát nám zpětnou vazbu, pocit přijetí a ujištění, že se synem pracujeme správně. Syn si k „tetám s kufrem“ našel vztah, velmi pěkně s nimi pracoval a na každou návštěvu se těšil. Při rozebírání citlivých témat jsme dokázali společnými silami, že i toto syn zvládal perfektně.

Služby, které poskytujete, jsou nenahraditelné, velmi potřebné a vaše práce má smysl. A navíc velký přesah, bude se nám těžko loučit.

Raná péče nabízená Střediskem rané péče v Pardubicích je nejlepší služba, kterou jsme pro své dítě mohli mít. Z celého srdce děkujeme poradkyním, velké díky i paní psycholožce a celému týmu.

Eva H. 


Co pro nás znamená RANÁ PÉČE
ČÍM ZAČÍT??? Možná tím, kdy jsme poprvé zaslechli s manželem RANÁ PÉČE...?

S manželem jsme seděli psychicky zlomení u psychologa v hradecké nemocnici, jen o patro níž, kde náš Vítek bojoval o svůj život. Na novorozenecké JIRP jsme si vyslechli krutou zprávu o jeho zdravotním stavu -  lékaři neví, jaká bude další kvalita jeho života. Pokud tedy tento hrozný stav přežije,  prognóza do budoucna je velmi nejistá. A když nám pan psycholog řekl: „Budete muset navštěvovat ranou péči“, pro nás v tu chvíli znělo jako strašák -  konec života.
Po 3 měsících strávených  v nemocnici a konečně příchodu domů nastala otázka, co dělat dál? Jaké možné maximum pro našeho malého Vítka udělat? Po vyhledání kontaktu na Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. jsme se domluvili na schůzce. Nyní vím, že to bylo mé nejlepší možné rozhodnutí tuto instituci oslovit.
Na první schůzku přijely dvě velmi milé usměvavé dámy, z kterých vyzařovalo, že pro Vítka i pro celou rodinu, která je v těžké životní situaci, udělají maximum. Již při prvním setkání mi poradily na koho se obrátit v tak důležité otázce, jakou byla rehabilitace. V tu chvíli nám i moc pomohlo, že nás vyslechly, ne ve strohém nemocničním prostředí, ale doma a hned plánovaly, co by nám mohlo naše těžké chvíle ulehčit.
Dále následovaly každý měsíc schůzky již s naší paní poradkyní. Ani nedovedu vyjádřit, jak jsme se na každé setkání těšili. Paní Radka vždy přivezla velkou spoustu hraček pro další rozvoj a motivaci dalšího posunu ve vývoji našeho Vítka. Vždy pamatovala i na jeho starší sestru, která trochu těžila ze situace nemocného brášky.
To vědomí, že naše poradkyně sleduje vývoj syna v domácím prostředí a motivuje nás k další práci, pro nás bylo velmi důležité.

Velký dík patří Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. i za to, že jsme mohli mít na dva roky půjčený Vojtův stůl na již zmíněnou velmi důležitou rehabilitaci. Rovněž velký dík za zprostředkování hiporehabilitace pro Vítka v centru Apolenka. Raná péče nám umožnila konzultace s dalšími odborníky v oboru rehabilitace a dalšího psychomotorického vývoje, konzultaci s psychologem a další.
Nyní již vím, že na začátku jsem se bála naprosto zbytečně. Je příjemné setkat se i s ostatními rodinami, které mají podobně velmi nelehké osudy a vyměnit si společně s nimi radosti i starosti.

Musím dále poděkovat rané péči za množství aktivit, které by nás třeba ani nenapadly, jiné bychom si z finančních důvodů nemohli dovolit.  Vše je prostě úžasné - keramika, výlet na parníku, závěrečné dostihy, plavání apod. Nejúžasnější a pro nás asi nejvíc oceněné jsou lyže a plavba na kanoi po Labi. Vše je vždy bezvadně připraveno pro děti i rodiče a ještě k tomu jsou vždy děti obdarovány drobnými dárečky.
Při pozvání na Mikuláše a na další akce, vždy pamatují i na dceru, což je úžasné.

Při každé konzultaci jsme mohli a můžeme probrat, nyní již s novou poradkyní, snad úplně vše, těžkosti i radosti s Vítečkem dané k období věku. Rovněž stihneme probrat ještě potřeby dcery Amálky a v neposlední řadě probereme i všední rodičovské starosti.

Kdykoli se v rané péči objevím, jsem velmi vřele přijata kýmkoli, kdo v tomto profesionálním týmu pracuje. Musím říct, že v dnešní době je téměř nepochopitelné, že existuje tak úžasný tým lidí ochotný kdykoli pomoci a pokaždé s úsměvem na tváři.

Takže za nás VELKÝ DÍK, RANÁ PÉČE.
Jediné, co mě mrzí, že nebude v našich silách rané péči poděkovat tak, jak by si to zasloužila.
Maminka Vítka