Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Novinky a informace

Ocenění i v letošním roce  
Dne 26. 9. 2018 získala Bc. Radka Chudomská, DiS. za Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. při vyhlášení cen Duhové křídlo 2018 ocenění za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii Profesionál. 
Tuto cenu uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje. 
 
Dne 26. září 2018 zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 68 let dlouholetý člen Výboru Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, spolupracovník a kamarád Michal Hašto. S láskou vzpomínáme. 
 
Křest vozu pro ranou péči 
V neděli 9. 9. 2018, před tradiční podzimní plavbou lodí Arnošt z Pardubic klientů Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., proběhl křest vozu ŠKODA FABIA. Nový služební vůz, který budou pracovnice Střediska využívat pro zajištění terénní služby raná péče, pokřtil zástupce největšího dárce – společnosti STAPRO s.r.o. Ing. Michal Břeň, který mu popřál mnoho šťastných kilometrů pro dobrou věc a dal mu příhodné jméno Bělásek. Nový pomocník na čtyřech kolech byl zakoupen také díky Sbírce splněných přání skupiny UNIPETROL, finanční podpoře Lions Clubu Pardubice, Statutárního města Pardubice – ÚMO II a všem dalším dárcům.
 
 Krest_vozu_SRP_09_2018
 
V Bulletinu Asociace pracovníků v rané péči byla představena činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Článek k nahlédnutí od strany 7 můžete stáhnout zde.
 
Projekt na podporu vodních sportů pro děti s handicapem byl podpořen 
S radostí oznamujeme, že projekt "Já chci také k vodě aneb vodní sporty pro děti s handicapem", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Pardubice 2018, byl úspěšný – jsou podpořeny rybářský, vodácký i plavecké kurzy pro děti s handicapem. Projekt naleznete na:http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-2018/okres-pardubice/ja-chci-taky-k-vode-aneb-vodni-sporty-pro-deti-s-handicapem/
Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a projekt "posunuli" do samotné Burzy filantropie Pardubice. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt krásně připravila a úspěšně prezentovala 6. 6. 2018 v Pardubicích. A v neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Pardubický kraj, GMS velkoobchod s.r.o., eBRÁNA s.r.o., Paděra, Rada & partneři s.r.o. advokátní kancelář, NEDCON Bohemia, s.r.o., ERA a.s., ČSOB Pojišťovna.
 
Oslava Dne dětí s ranou péčí
Klienti Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. oslavili v neděli 3. 6. 2018 Den dětí tradičně na lodi Arnošt z Pardubic. Před plavbou pokřtil rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. služební vůz Škoda Fabia. Nový pomocník na čtyřech kolech pro realizaci terénní služby raná péče, kterou Středisko rané péče poskytuje na území celého Pardubického kraje, byl pořízen díky rozpočtovým prostředkům Pardubického kraje, díky sbírce ČSOB pomáhá regionům a finančnímu daru společnosti Iveco Czech Republic, a. s.
 
_6036624
 
Dobrovolníci z Unipetrolu se činili
Za tři roky spolupráce dobrovolníci z Unipetrolu vytvořili pro Středisko rané péče v Pardubicích více než 700 didaktických pomůcek,  které jsou využívány klienty služby raná péče, tedy rodinami s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem (např. dětmi nedonošenými), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením.
 
Dne 24. 4. 2018 se již potřetí uskutečnil ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL. Letos se zapojilo 12 zaměstnanců, kteří měli jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště - v neziskové organizaci. Při této příležitosti se seznámili blíže s její činností i zázemím.

Dobrovolníci pomáhali s výmalbou a úklidem prostor Střediska a také s tvorbou speciálních didaktických pomůcek, které jsou určeny pro přímou práci v rodinách s dětmi se zdravotním postižením z Pardubického kraje.

Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. V rámci programu Splněná přání poskytli Středisku v předchozích letech významné finanční prostředky na pořízení nových stimulačních a didaktických pomůcek i na pořízení nových služebních vozů pro zajištění terénní služby raná péče.

Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.

Výsledek sbírky Splněná přání 
Skupina Unipetrol a její zaměstnanci přispěli Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. na nákup nového služebního vozidla pro zajištění terénní služby raná péče částkou 92 158 Kč.
 
Děkujeme všem, kteří náš projekt finančně podpořili.
 

Splnena_prani_-_sek_od_Unipetrolu

Výsledek Dotazníku posuzujícího kvalitu poskytování služby raná péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.
Děkujeme všem, kteří odpověděli na otázky Dotazníku posuzujícího kvalitu poskytování služby raná péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. za rok 2017, velmi si vážíme Vašeho názoru. Zpětná vazba ze strany klientů je pro nás velmi důležitá, jak z důvodu hodnocení kvality naší práce, tak i z důvodu získání podnětů pro naši další činnost.

Těší nás, že se ve Vašem hodnocení často objevovalo ocenění naší činnosti a nezazněly žádné připomínky ke způsobu poskytování služby raná péče. Žádný z respondentů nemá výhrady k přístupu poradců. Vyhodnocení dotazníků je k dispozici u ředitelky Mgr. Blanky Brandové.

Výsledek sbírky pro projekt Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. 
náš projekt "Novým vozem za dětmi domů!" na zakoupení nového služebního vozu byl vybrán k podpoře v rámci projektu programu ČSOB pomáhá regionům.

Na tento projekt jste přispěli: 67 000 Kč

Grant od ČSOB činí: 50 000 Kč

Celková částka: 117 000 Kč

Děkujeme všem, kteří náš projekt finančně podpořili.

 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo čtvrtý ročník ekologického projektu
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo pro své klienty ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. již čtvrtý ročník ekologického projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Projekt je zaměřen na šíření osvěty o třídění odpadu a zprostředkování zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů. 
Společnost ASEKOL a.s. podpořila Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. pořízením iPadu s příslušenstvím, který se využívá při podpoře vývoje dětí se zdravotním postižením při konzultacích v klientských rodinách, děkujeme.
Projekt byl v letošním roce zahájen 4. 9. 2017, ukončen byl 31. 10. 2017. Celkem se do něj zapojilo 36 rodin odevzdáním 103 kusů nejrůznějších drobných i rozměrných vyřazených elektrospotřebičů z celého Pardubického kraje.
 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. získalo i v letošním roce ocenění za činnost v sociálních službách
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. získalo v nominaci na Duhové křídlo 2017 dne 11.10.2017 ocenění za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii Poskytovatel sociálních služeb, které uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením.
Děkujeme za nominaci a krásné ocenění, zaměstnancům za nevšední nasazení v práci, příznivcům za podporu a rodinám dětí se zdravotním postižením přejeme hodně štěstí a sil do dalších let.
 
 
 
15. výročí Střediska rané péče v Pardubicích o. p. s.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. oslavilo v sobotu 17.6.2017 na farmě Apolenka 15. výročí svého působení. Při této příležitosti byl pokřtěn nový služební vůz značky Fabia, který dostal příznačné jméno Radostínek. Věříme, že bude Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. provázet na další cestě v naplňování motta od Sofokla: „Nejkrásnější činností je být užitečný druhým.“
Děkujeme všem, kteří přispěli na pořízení nového automobilu. Také děkujeme všem, kteří se v Apolence zúčastnili oslavy výročí naší 15ti leté existence.
imagetools0
 
Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL 
Dne 26. dubna 2017 proběhl ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL. Dobrovolnické dny nabízejí zaměstnancům jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště, konkrétně v neziskové organizaci a seznámit se blíže s její činností i prostory. 
Celkem 16 dobrovolníků vymalovalo prostory Střediska a vytvářelo nové didaktické pomůcky, které budou využívány v rámci realizace služby rané péče při práci s dětmi s postižením přímo v rodinách. 
Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Například v rámci programu Splněná přání 2016 věnovali naší organizaci částku 123 870 Kč na zakoupení nového služebního vozidla pro zajištění terénní služby rané péče. 
Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.

Ocenění 
Odrazem kvalitní a prospěšné činnosti Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. je cena Duhové křídlo, kterou získala Mgr. Blanka Brandová dne 20. 9. 2016 v kategorii Profesionál. Tuto cenu uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.
www.duhovekridlo.cz

Projekt na lyžování byl opět úspěšný 
S radostí oznamujeme, že projekt "Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem III", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Svitavy, byl úspěšný, a tak se můžeme těšit na lyžařskou sezónu 2016-2017.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a projekt "posunuli" do samotné Burzy filantropie Svitavy. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt krásně připravila a prezentovala 12. 9. 2016 v Litomyšli. A v neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Pardubický kraj, VHOS a.s., Eurepap s.r.o., SAINT-GOBAIN ADFORS, s.r.o., MEDESA s.r.o., ABPLAST s.r.o

Projekt „ČSOB pomáhá regionům“
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. se zapojilo v roce 2016 do Projektu „ČSOB pomáhá regionům“, který si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů.

Naše Středisko bylo vybráno k podpoře s projektem „Ještě nemluvím přesto chci komunikovat“, jehož cílem je včasná podpora komunikačních dovedností u dětí se závažným zdravotním postižením ve věku 0-7 let. Předmětem projektu je nákup a tvorba individuálních pomůcek na podporu komunikace dětí s postižením. Blíže k projektu http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/pardubicky-kraj/2016050/jeste-nemluvim-presto-chci-komunikovat
Děkujeme všem, kteří náš projekt finančně podpořili.

Rozšiřujeme vozový park Střediska
Dne 29.9.2015 jsme obdrželi od firmy EOP & HOKA s.r.o.  zánovní automobil Škoda Fabia pro účely projektu AUTEM DO RODIN, tedy na průběžné zajištění služby rané péče pro řadu rodin v rámci celého Pardubického kraje. Tímto velmi děkujeme.
DSC02493

Přispíváme k ochraně životního prostředí 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. odevzdalo v roce 2015 k recyklaci 255 kg drobných spotřebičů, které neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech, ale ve speciálním sběrném boxu. Tím došlo k úspoře 4 MWh elektřiny, 227 litrů ropy, 17 m3 vody a 0 tun primárních surovin, ke snížení emise skleníkových plynů o 1 tun CO2 ekv., a ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 3 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Celý článek zde. Certifikát environmentálního vyúčtování zde.

Jsme zaregistrováni v systému GIVT.cz
Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc! Podpořit nás můžete zde.