Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Novinky a informace

Virtuální běh Okolo Hlubáku
Z Cross country běhu Okolo Hlubáku 10. 10. 2021 zbyly medaile: 48 ks na 5 km a 24 ks na 10 km!
Kdo se závodu Okolo Hlubáku neměl možnost účastnit, může si trasu kdykoliv do konce roku zaběhnout, získat medaili a přispět tím na dobrou věc.
Zašlete do konce roku na mail okolohlubaku@gmail.com záznam trasy z hodinek či telefonu, jak jste oběhli rybník Hluboký a dali si 5 nebo 10 km. Za 70 Kč dostanete tuto medaili. 20 Kč je poštovné, lze předat v Holicích zdarma, 50 Kč bude přidáno na hromádku výtěžku z této akce, který bude věnován Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.
PS: Běh musí být skutečně okolo rybníka, může být kterákoli trasa a do konce roku.
 
DEN PRO RANOU PÉČI se opět vydařil
Běžci "vyběhali" úžasných 120 000 Kč, velkou událostí se stala přítomnost paralympijského vítěze z Tokia ve hře boccia Adama Pešky.
Nadační den pro ranou péči určený klientským rodinám Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., který se uskutečnil v sobotu 19. 9. 2021 v Parku Na Špici, se opět vydařil. Nadace Lenky a Romana Šmidberských připravila již podruhé ve spolupráci s týmem Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. v krásném prostředí pardubického Parku Na Špici sportovně-zábavné odpoledne pro desítky rodin s dětmi se zdravotním postižením.
Účastníci charitativního běhu si mohli vybrat jeden z pěti okruhů. Podle délky absolvované trasy přispěla Nadace Středisku na podporu rodin dětí s handicapem z celého Pardubického kraje příslušnou částku.
Členové rodin si užili úžasné odpoledne vyplněné nejen během, ale i dalšími sportovními a zábavnými aktivitami. Výjimečnou atmosféru nevšedního dne doplnila vůně i chuť i výborné kávy a čokolády společnosti Starbucks. Pořadatelé i účastníci akce si odnášejí krásné vzpomínky i pocit, že přispěli na dobrou věc. Velký dík patří všem, kteří s láskou a nadšením krásnou nadační akci připravili.
Sedivy_Photography_HQ-5428
Ocenění
Dne 22. 9. 2021 získala Mgr. Martina Petelíková za Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. při vyhlášení cen Duhové křídlo 2021 ocenění za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii Profesionál. Tuto cenu uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.
IMG_0956
Projekt "Hrou podpoříme vývoj dětí s handicapem" uspěl na Burze filantropie
Jsme rádi, že také náš další projekt "Hrou podpoříme vývoj dětí s handicapem", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Chrudim 2021, byl úspěšný. Projekt naleznete zde.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili hlasováním i donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Nadace J&T a MEDESA s.r.o.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. se rozhodlo, s ohledem na nastalou situaci na Moravě v červnu t.r., příspěvků na tento projekt vzdát ve prospěch podpory potřebných osob v oblastech zasažených tornádem. Projekt bude realizován v příštím roce, případně v následujících letech.
Projekt "Sportovní kočárek-vozík za kolo pro děti s handicapem" uspěl na Burze filantropie
S radostí oznamujeme, že projekt "Sportovní kočárek-vozík za kolo pro děti s handicapem", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Pardubice 2021, byl úspěšný. Projekt naleznete zde.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a díky nimž byl projekt posunut do samotné prezentace Burzy filantropie. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt úspěšně prezentovala 21. 6. 2021 v Pardubicích. V neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Nadace J&T, ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB, Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, Elektrárny Opatovice.
 
Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II.
Ve dnech 17. – 20. 6. 2021 uspořádalo Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. v pořadí druhý zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem. Prodlouženého víkendu v nádherném prostředí Hostýnských vrchů se zúčastnilo, při dodržení epidemiologických opatření, 21 účastníků.
Rodiny s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením i s autismem absolvovaly nejrůznější aktivity: jízdy na speciálních buginách a vozítkách pro děti i dospělé s handicapem Cimgo, které jsou určeny k outdoorovému sjezdu. Účastníci pobytu si dále vyzkoušeli lukostřelbu a jízdu na čtyřkolkách, projeli se v historických vojenských vozech. Ve Filmovém uzlu Zlín se zúčastnili animačního workshopu a každá rodina si vytvořila vlastní krátký film. Součástí pobytu byly také plavecké aktivity, které zpříjemnily horké dny, procházka na nedalekou rozhlednu Maruška a prohlídka ZOO Zlín. Večery byly zakončeny společným posezením s kytarou u ohně a v doprovodu folkové skupiny Stromy.
Všechny aktivity si mohly děti i letos zaznamenat do zážitkových deníků, které pro ně poradkyně rané péče připravily. Na závěr pobytu děti získaly diplom za zdolání Hostýnských vrchů a pravou perníkovou medaili.
Akci podpořila Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou a donátoři z Burzy filantropie: Statutární město Pardubice, Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., Pardubický kraj a ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB.
Děkujeme všem, kteří pomohli zrealizovat tento nevšední projekt.
 
Foxconn X-DAY
Foxconn v listopadu minulého roku zveřejnil všechny finalisty z Pardubicka a Kutnohorska, kteří se přihlásili do dalšího ročníku charitativní soutěže Foxconn X-DAY. Mezi 10 finalistů z Pardubicka úspěšně postoupilo i Středisko rané péče v Pradubicích o.p.s. se svým projektem "Vodní sporty pro děti s handicapem". Projekt byl následně i 27. 2. 2021 podpořen a to částkou 25 000 Kč.
http://www.foxconn.cz/news/379/66/Projekty-pro-lepsi-Kutnohorsko-a-Pardubicko-ziskaly-potreti-granty-Foxconn-X-DAY/
 
Ocenění
Dne 14. 12. 2020 proběhlo na Pardubické radnici oceňení nejlepších sociálních pracovníků a pedagogů za uplynulý rok 2019. Mezi oceněné patří i naše paní ředitelka Mgr. Blanka Brandová, která převzala cenu náměstka Jakuba Rychteckého.
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/minuly-tyden-se-na-pardubicke-radnici-nesl-v-duchu-ocenovani/
 
Poděkování
Vážení příznivci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Touto cestou Vám chceme z celého srdce poděkovat za Váš čas a Vaše hlasy, které jste nám zaslali v rámci projektu "ČSOB pomáhá regionům - Zážitkový pobyt pro rodiny dětí s handicapem". Přestože projekt neuspěl, hlasů bylo neuvěřitelných 1 282! Tým Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.
 
Den otevřených dveří 2020
Dne 5. 11. 2020 se uskutečnil Den otevřených dveří trochu jinak, který Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. uspořádalo, kvůli mimořádné pandemické situaci, prostřednictvím 14 předtočených videoukázek. Tyto videoukázky bylo možné sledovat na webových stránkách Střediska v období od 5. 11. 2020 do 31. 12. 2020. Celkový počet shlédnutí byl 1 129.
 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo sedmý roční ekologického projektu
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo pro své klienty ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. již sedmý ročník ekologického projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Projekt je zaměřen na šíření osvěty o třídění odpadu a zprostředkování zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů. 
Projekt byl v letošním roce zahájen 5. 10. 2020, ukončen byl 31. 10. 2020. Celkem se do něj zapojilo 28 rodin odevzdáním 139 kusů nejrůznějších drobných i rozměrných vyřazených elektrospotřebičů z celého Pardubického kraje.
 
Členství v KONEP
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. se stalo dne 23.9.2020 členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka, z.s. http://www.konep.cz/clenove/
 
Nezapomenutelné zážitky z pobytu
Ve dnech 3. - 6. 9. 2020 uspořádalo Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem. Prodlouženého víkendu v Hostýnských vrších se zúčastnilo 32 účastníků.
Na zahájení pobytu zahrála rodinám k poslechu i tanci folková skupina Stromy. V dalších dnech si mohly děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením i s autismem společně s dalšími členy rodiny vyzkoušet nejrůznější outdoorové aktivity. Úžasná byla jízda na buginách a speciálních vozítkách pro děti i dospělé s handicapem Cimgo, které jsou určeny k outdoorovému sjezdu. Účastníci pobytu si dále vyzkoušeli lukostřelbu a jízdu na čtyřkolkách, projeli se v historických vojenských vozech. Ve Filmovém uzlu Zlín se zúčastnili animačního workshopu a každá rodina si vytvořila vlastní krátký film. Součástí pobytu byla také procházka na nedalekou rozhlednu Maruška, kde si každý našel svůj pomalovaný kamínek na památku. Večery byly zakončeny společným posezením s kytarou u ohně. V rámci pobytu si všichni mohli pohladit rejnoka v ZOO Zlín. Všechny aktivity si mohly děti zaznamenat do zážitkových deníků, které pro ně poradkyně rané péče připravily.
Na závěr pobytu děti získaly diplom za zdolání Hostýnských vrchů a pravou perníkovou medaili. Odměnou všem byly nezapomenutelné zážitky.
Akci podpořili donátoři z Burzy filantropie: Pardubický kraj, ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB, Nadace Lenky a Romana Šmidberských, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. ABLAST s.r.o., TRP s.r.o., VHOS, a.s., Dvořák - střechy s.r.o. a další.
Děkujeme všem, kteří pomohli zrealizovat tento nevšední projekt.
 
EPP – Pomáhej pohybem
Nadace ČEZ finančně podpořila projekt Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. na pořízení rehabilitační tříkolky Safari včetně příslušenství. Jednotlivci, kteří s telefonem běhali, jezdili na kole nebo se procházeli, svou aktivitou a energií generovali body pro náš projekt a napomohli tak za neuvěřitelné dva dny dosáhnout cíle – získat finanční podporu. Všem jednotlivcům, kteří pomohli pohybem, i Nadaci ČEZ velmi děkujeme!
Náš projekt naleznete mezi ukončenými projekty na: www.pomahejpohybem.cz
 
Náš projekt s názvem "Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II" uspěl na Burze filantropie
Jsme velice rádi, že projekt "Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem II", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Pardubice 2020, byl úspěšný. Projekt naleznete zde.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a díky nimž byl projekt posunut do samotné prezentace Burzy filantropie. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt krásně připravila a úspěšně prezentovala 22. 6. 2020 v Pardubicích. V neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Foxconn Česká republika, ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB.
 
Mimořádný příspěvek pro Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Můžete nám pomoci, aniž by vás to cokoliv stálo.
Stáhněte si Pomocníka do vašeho prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) a my za to dostaneme od Givtu 50 Kč. Akce platí od 8. – 14. 6. 2020. 
Pomocníka si přidejte tady:  bit.ly/50Kc-rana-pece-Pardubice  
S Givtím Pomocníkem můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z Vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník Vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné.
Děkujeme za všechny stažené Pomocníky a sdílení příspěvku mezi Vaše blízké, vážíme si toho.

Jsme zaregistrováni v systému GIVT.cz
Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz,  MALL.cz, Alza.cz, AboutYou, Datart, Notino, Super Zoo, ZOOT, Invia, Ebay, Dr. Max, damejidlo.cz a mnoho dalších a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc! Podpořit nás můžete 
zde nebo si nově můžete stáhnout bezplatnou mobilní aplikaci, více info zde.
 
ČSOB pomáhá regionům - Lyžování pro děti s handicapem
S radostí oznamujeme, že na náš projekt „Lyžování pro děti s handicapem“, v programu ČSOB pomáhá regionům se vybrala částka 69 700 Kč. Děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili. Video spot naleznete zde.
 
IMG_3009
 
Lyžování pro děti s handicapem v březnu 2020 podpořili i žáci 4. C ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni.
 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo šestý ročník ekologického projektu
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo pro své klienty ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. již šestý ročník ekologického projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Projekt je zaměřen na šíření osvěty o třídění odpadu a zprostředkování zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů. 
Projekt byl v letošním roce zahájen 16. 9. 2019, ukončen byl 31. 10. 2019. Celkem se do něj zapojilo 41 rodin odevzdáním 193 kusů nejrůznějších drobných i rozměrných vyřazených elektrospotřebičů z celého Pardubického kraje. Certifikát environmentálního vyúčtování za celý rok 2019 ke stažení zde.
 
Projekt na "Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem" uspěl
Jsme rádi, že projekt "Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem“ který jsme přihlásili do Burzy filantropie Svitavy 2019, byl úspěšný. Projekt naleznete na:
http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-2019/okres-svitavy-2019/zazitkovy-pobyt-pro-rodiny-s-detmi-s-handicapem/
Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a projekt "posunuli" do samotné prezentace Burzy filantropie. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt krásně připravila a úspěšně prezentovala 9. 10. 2019 v Poličce. V neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Pardubický kraj, Saint-Gobain ADFORDS CZ s.r.o., MEDESA s.r.o., ABPLAST s.r.o., TPR s.r.o., ERA a.s., VHOS a.s.
DEN PRO RANOU PÉČI se opravdu vydařil
Den pro ranou péči určený klientským rodinám Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., který se uskutečnil v sobotu 21.9.2019 v Parku na Špici, se opravdu vydařil. Nadace Lenky a Romana Šmidberských připravila ve spolupráci s desítkami dobrovolníků CEE Logistics a.s. a týmem Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. v krásném prostředí pardubického Parku Na Špici sportovně-zábavné odpoledne pro téměř 50 rodin se zdravotním postižením. Akce se nesla v duchu motta „Běhejte s námi, každý krok se počítá!“ Účastníci charitativního běhu si mohli vybrat jeden ze tří okruhů. Podle délky absolvované trasy přispěla Nadace Středisku symbolickými poukazy na pořízení speciálních a kompenzačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením v různé hodnotě. Zúčastnilo se nečekané množství běžců, a proto celkový výtěžek dosáhl nádherných 45 550 Kč. Členové rodin si užili úžasné odpoledne vyplněné nejen během, ale i dalšími sportovními a zábavnými aktivitami. Výjimečnou atmosféru prosluněného odpoledne doplnila vůně i chuť výborné kávy a čokolády společnosti Starbucks. Pořadatelé i účastníci akce si odnášejí krásné vzpomínky i pocit, že přispěli na dobrou věc. Velký dík patří všem, kteří s láskou a nadšením krásnou nadační akci připravili.
Video spot z celé akce naleznete zde.
 
 
Projekt na pořízení vertikalizačního stojanu byl úspěšný
S radostí oznamujeme, že projekt "Vertikalizační stojan -  pomocník na podporu vývoje dětí se závažným tělesným postižením", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Pardubice 2019, byl úspěšný. Projekt naleznete na: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-2019/pardubice-2019/vertikalizacni-stojan-pomocnik-na-podporu-vyvoje-deti-se-zavaznym-telesnym-postizenim/
Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a projekt "posunuli" do samotné Burzy filantropie Pardubice. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt krásně připravila a úspěšně prezentovala 5. 6. 2019 v Pardubicích. V neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Nadace J&T, Pardubický kraj, ČSOB Pojišťovna a.s., člen holdingu ČSOB, Paděra, Rada & partneři s.r.o. advokátní kancelář, ERA a.s., Tiskárna ARA s.r.o.
 
 
Výsledek sbírky Splněná přání 2018-2019
Skupina Unipetrol a její zaměstnanci přispěli Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. na nákup speciálních a didaktických pomůcek pro rodiny s dětmi s handicapem částkou 77 726 Kč.

Děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili.

Nová lyžařská pomůcka pro děti s handicapem
Známý pardubický hokejista a trenér pan Petr Čáslava přispěl Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s finančním darem ve výši 60 000 Kč na zakoupení speciální lyžařské pomůcky pro děti s handicapem zvané Biski. Za podporu děkujeme.
 
 
Smutné oznámení
S bolestí v srdci vám oznamujeme, že dne 24. ledna 2019 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 50 let Mgr. Lenka Pokorná, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., dlouholetá spolupracovnice, výjimečná osobnost a kamarádka.
S láskou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 
 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo pátý ročník ekologického projektu
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo pro své klienty ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. již pátý ročník ekologického projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Projekt je zaměřen na šíření osvěty o třídění odpadu a zprostředkování zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů. 
Projekt byl v letošním roce zahájen 3. 9. 2018, ukončen byl 31. 10. 2018. Celkem se do něj zapojilo 49 rodin odevzdáním 339 kusů nejrůznějších drobných i rozměrných vyřazených elektrospotřebičů z celého Pardubického kraje. Certifikát environmentálního vyúčtování ke stažení zde
 
Desáté setkání příznivců rané péče na Dostihovém závodišti Pardubice
V sobotu 27. 10. 2018 se již podesáté více než 300 příznivců Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. sešlo na Dostihovém závodišti Pardubice v rámci Závěrečného dostihového dne. Poděkování patří zástupcům Dostihovému spolku a.s.
 
 
Ocenění v roce 2018
Dne 17. 10. 2018 získala Mgr. Blanka Brandová za Pardubický kraj ocenění 9. ročníku neziskového projektu Žena regionu, který je určen všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu.  
 
 
Dne 26. 9. 2018 získala Bc. Radka Chudomská, DiS. za Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. při vyhlášení cen Duhové křídlo 2018 ocenění za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii Profesionál. 
Tuto cenu uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje. 
 
Smutné oznámení  
Dne 26. září 2018 zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 68 let dlouholetý člen Výboru Sdružení pro ranou péči v Pardubicích, spolupracovník a kamarád Michal Hašto. S láskou vzpomínáme. 
 
Křest vozu pro ranou péči 
V neděli 9. 9. 2018, před tradiční podzimní plavbou lodí Arnošt z Pardubic klientů Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., proběhl křest vozu ŠKODA FABIA. Nový služební vůz, který budou pracovnice Střediska využívat pro zajištění terénní služby raná péče, pokřtil zástupce největšího dárce – společnosti STAPRO s.r.o. Ing. Michal Břeň, který mu popřál mnoho šťastných kilometrů pro dobrou věc a dal mu příhodné jméno Bělásek. Nový pomocník na čtyřech kolech byl zakoupen také díky Sbírce splněných přání skupiny UNIPETROL, finanční podpoře Lions Clubu Pardubice, Statutárního města Pardubice – ÚMO II a všem dalším dárcům.
 
 Krest_vozu_SRP_09_2018
 
Projekt na podporu vodních sportů pro děti s handicapem byl podpořen 
S radostí oznamujeme, že projekt "Já chci také k vodě aneb vodní sporty pro děti s handicapem", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Pardubice 2018, byl úspěšný – jsou podpořeny rybářský, vodácký i plavecké kurzy pro děti s handicapem. Projekt naleznete na:http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-2018/okres-pardubice/ja-chci-taky-k-vode-aneb-vodni-sporty-pro-deti-s-handicapem/
Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a projekt "posunuli" do samotné Burzy filantropie Pardubice. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt krásně připravila a úspěšně prezentovala 6. 6. 2018 v Pardubicích. A v neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Pardubický kraj, GMS velkoobchod s.r.o., eBRÁNA s.r.o., Paděra, Rada & partneři s.r.o. advokátní kancelář, NEDCON Bohemia, s.r.o., ERA a.s., ČSOB Pojišťovna.
 
Oslava Dne dětí s ranou péčí
Klienti Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. oslavili v neděli 3. 6. 2018 Den dětí tradičně na lodi Arnošt z Pardubic. Před plavbou pokřtil rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. služební vůz Škoda Fabia. Nový pomocník na čtyřech kolech pro realizaci terénní služby raná péče, kterou Středisko rané péče poskytuje na území celého Pardubického kraje, byl pořízen díky rozpočtovým prostředkům Pardubického kraje, díky sbírce ČSOB pomáhá regionům a finančnímu daru společnosti Iveco Czech Republic, a. s.
 
_6036624
 
Dobrovolníci z Unipetrolu se činili
Za tři roky spolupráce dobrovolníci z Unipetrolu vytvořili pro Středisko rané péče v Pardubicích více než 700 didaktických pomůcek,  které jsou využívány klienty služby raná péče, tedy rodinami s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem (např. dětmi nedonošenými), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením.
 
Dne 24. 4. 2018 se již potřetí uskutečnil ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL. Letos se zapojilo 12 zaměstnanců, kteří měli jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště - v neziskové organizaci. Při této příležitosti se seznámili blíže s její činností i zázemím.

Dobrovolníci pomáhali s výmalbou a úklidem prostor Střediska a také s tvorbou speciálních didaktických pomůcek, které jsou určeny pro přímou práci v rodinách s dětmi se zdravotním postižením z Pardubického kraje.

Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. V rámci programu Splněná přání poskytli Středisku v předchozích letech významné finanční prostředky na pořízení nových stimulačních a didaktických pomůcek i na pořízení nových služebních vozů pro zajištění terénní služby raná péče.

Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.

Výsledek sbírky Splněná přání 2017-2018
Skupina Unipetrol a její zaměstnanci přispěli Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. na nákup nového služebního vozidla pro zajištění terénní služby raná péče částkou 92 158 Kč.
 
Děkujeme všem, kteří náš projekt finančně podpořili.
 

Splnena_prani_-_sek_od_Unipetrolu

Výsledek Dotazníku posuzujícího kvalitu poskytování služby raná péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.
Děkujeme všem, kteří odpověděli na otázky Dotazníku posuzujícího kvalitu poskytování služby raná péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. za rok 2017, velmi si vážíme Vašeho názoru. Zpětná vazba ze strany klientů je pro nás velmi důležitá, jak z důvodu hodnocení kvality naší práce, tak i z důvodu získání podnětů pro naši další činnost.

Těší nás, že se ve Vašem hodnocení často objevovalo ocenění naší činnosti a nezazněly žádné připomínky ke způsobu poskytování služby raná péče. Žádný z respondentů nemá výhrady k přístupu poradců. Vyhodnocení dotazníků je k dispozici u ředitelky Mgr. Blanky Brandové.

Výsledek sbírky pro projekt Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. 
náš projekt "Novým vozem za dětmi domů!" na zakoupení nového služebního vozu byl vybrán k podpoře v rámci projektu programu ČSOB pomáhá regionům.

Na tento projekt jste přispěli: 67 000 Kč

Grant od ČSOB činí: 50 000 Kč

Celková částka: 117 000 Kč

Děkujeme všem, kteří náš projekt finančně podpořili.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo čtvrtý ročník ekologického projektu
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zorganizovalo pro své klienty ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. již čtvrtý ročník ekologického projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Projekt je zaměřen na šíření osvěty o třídění odpadu a zprostředkování zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů. 
Společnost ASEKOL a.s. podpořila Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. pořízením iPadu s příslušenstvím, který se využívá při podpoře vývoje dětí se zdravotním postižením při konzultacích v klientských rodinách, děkujeme.
Projekt byl v letošním roce zahájen 4. 9. 2017, ukončen byl 31. 10. 2017. Celkem se do něj zapojilo 36 rodin odevzdáním 103 kusů nejrůznějších drobných i rozměrných vyřazených elektrospotřebičů z celého Pardubického kraje.
 
15. výročí Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. oslavilo v sobotu 17.6.2017 na farmě Apolenka 15. výročí svého působení. Při této příležitosti byl pokřtěn nový služební vůz značky Fabia, který dostal příznačné jméno Radostínek. Věříme, že bude Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. provázet na další cestě v naplňování motta od Sofokla: „Nejkrásnější činností je být užitečný druhým.“
Děkujeme všem, kteří přispěli na pořízení nového automobilu. Také děkujeme všem, kteří se v Apolence zúčastnili oslavy výročí naší 15ti leté existence.
imagetools0
 
Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL 
Dne 26. dubna 2017 proběhl ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL. Dobrovolnické dny nabízejí zaměstnancům jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště, konkrétně v neziskové organizaci a seznámit se blíže s její činností i prostory. 
Celkem 16 dobrovolníků vymalovalo prostory Střediska a vytvářelo nové didaktické pomůcky, které budou využívány v rámci realizace služby rané péče při práci s dětmi s postižením přímo v rodinách. 
Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Například v rámci programu Splněná přání 2016 věnovali naší organizaci částku 123 870 Kč na zakoupení nového služebního vozidla pro zajištění terénní služby rané péče. 
Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.
 

Projekt na lyžování byl opět úspěšný 
S radostí oznamujeme, že projekt "Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem III", který jsme přihlásili do Burzy filantropie Svitavy, byl úspěšný, a tak se můžeme těšit na lyžařskou sezónu 2016-2017.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování a projekt "posunuli" do samotné Burzy filantropie Svitavy. Děkujeme Bc. Radce Chudomské, DiS., která projekt krásně připravila a prezentovala 12. 9. 2016 v Litomyšli. A v neposlední řadě děkujeme donátorům, kteří se rozhodli náš projekt podpořit: Pardubický kraj, VHOS a.s., Eurepap s.r.o., SAINT-GOBAIN ADFORS, s.r.o., MEDESA s.r.o., ABPLAST s.r.o

Ocenění 2016
Odrazem kvalitní a prospěšné činnosti Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. je cena Duhové křídlo, kterou získala Mgr. Blanka Brandová dne 20. 9. 2016 v kategorii Profesionál. Tuto cenu uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.
www.duhovekridlo.cz

Projekt „ČSOB pomáhá regionům“
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. se zapojilo v roce 2016 do Projektu „ČSOB pomáhá regionům“, který si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů.

Naše Středisko bylo vybráno k podpoře s projektem „Ještě nemluvím přesto chci komunikovat“, jehož cílem je včasná podpora komunikačních dovedností u dětí se závažným zdravotním postižením ve věku 0-7 let. Předmětem projektu je nákup a tvorba individuálních pomůcek na podporu komunikace dětí s postižením. Blíže k projektu http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/pardubicky-kraj/2016050/jeste-nemluvim-presto-chci-komunikovat
Děkujeme všem, kteří náš projekt finančně podpořili.

Rozšiřujeme vozový park Střediska
Dne 29.9.2015 jsme obdrželi od firmy EOP & HOKA s.r.o.  zánovní automobil Škoda Fabia pro účely projektu AUTEM DO RODIN, tedy na průběžné zajištění služby rané péče pro řadu rodin v rámci celého Pardubického kraje. Tímto velmi děkujeme.
DSC02493

Přispíváme k ochraně životního prostředí 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. odevzdalo v roce 2015 k recyklaci 255 kg drobných spotřebičů, které neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech, ale ve speciálním sběrném boxu. Tím došlo k úspoře 4 MWh elektřiny, 227 litrů ropy, 17 m3 vody a 0 tun primárních surovin, ke snížení emise skleníkových plynů o 1 tun CO2 ekv., a ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 3 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Celý článek zde. Certifikát environmentálního vyúčtování zde.