Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Publicita

V Duhových novinách vyšel článek k Týdnu rané péče, který najdete zde, a s tím spojený Den otevřených dvěří, ke kterému najdete bližší info tady.
 
Na stránkách Duhových novin je uveden článek o spolupráci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. s firmu ASEKOL s.r.o. při projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče IV“. Odkaz na článek najdete zde.
 
Na webových stránkách Helpnetu vyšel článek k projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče VI. Článek najdete zde.
 
V týdnu od 4. do 10. listopadu 2019 proběhl již dvanáctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče, do které se zapojilo i Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. Týden rané péče je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující službu rané péče. Zaměření letošního 12. ročníku uvádí slogan „Každé dítě je úžasné“ s cílem upozornit na důležitost komplexní podpory rodiny, jejích potřeb v návaznosti na reálný život v místní komunitě. Všechny zapojené organizace najdete zde.
 
Krátký článek ke Dni otevřených dveří byl uveden na stránkách Helpnetu. Bližší info zde.
 
Na stránkách Pardubického kraje vyšel článek k podzimním Burzám Filantropie v Poličce, které vynesli téměř 250 tisíc korun. Úspěšně podpořen byl i náš projekt s názvem „Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem". Více informací najdete zde.
 
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. získalo od skupiny Unipetrol velký finanční obnos na zakoupení didaktických pomůcek pro rodiny s dětmi s postižením: https://twitter.com/unipetrolcz/status/1116660408478240768
Více informací o sbírce Splněná přání naleznete zde.
 
V dubnovém čísle časopisu Můžeš je uveden článek o Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. společně s rozhovory se dvěma maminkami. Celý článek si je možné prohlédnout zde.
 
Ve čtvrtletním zpravodaji Infolist 01/2019 je věnována strana 13 pro pár řádků ohledně tradičního lyžování dětí s handicapem ve Ski areálu Hlinsko. Bližší informace zde.
 
Dne 19. března 2019 ve Východočeském divadle v Pardubicích převzala kolegyně Mgr. Hana Indrová Pamětní list za nominaci v anketě Ocenění nejlepších pracovníků v kategorii Sociální pracovník. Foto na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/mestopardubice/photos/a.394346730595276/2527650970598164/?type=3&theater
 
V Duhových novinách byl uveden článek o tradičních lyžařských kurzech pro děti s handicapem pořádaných ve spolupráci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. a Ski fanatic ve Ski areálu Hlinsko: http://www.duhovenoviny.cz/tradicni-lyzovani-deti-s-handicapem/
 
Krátký článek o proběhlém lyžování dětí s handicapem ve Ski areálu Hlinsko si je možné prohlédnout na následujícím odkaze Informačního portálu pro osoby se specifickými potřebamihttp://www.helpnet.cz/aktualne/tradicni-lyzovani-deti-s-handicapem
 
Slavnostní předání didaktických pomůcek vytvořených žáky 8. A ze ZŠ Pardubice, Staňkova 
Dne 6. 11. 2018 žáci ze ZŠ Staňkova předali desítky vytvořených didaktických pomůcek při akci Dne otevřených dveří ve Středisku rané péče v Pardubicích. Slavnostního předávání se ujal náměstek primátora Jakub Rychtecký.
Informace a fotografie z předávání můžete zhlédnout na následujícím odkazu: http://vzpravy.cz/porady/pardubicky-expres/pardubicky-expres-13-11-2018-18-17 
 
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami uvedl na svých stránkách článek o předání vyrobených pomůcek pro Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. od žáků ZŠ Staňkova. Článek si je možné přečíst na následujícím odkaze: http://www.helpnet.cz/monitoring-medii/pardubice-zaci-zs-stankova-vyrobili-nove-pomucky-pro-stredisko-rane-pece

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami informoval čtenáře na svých stránkách článkem o setkání na Dostihovém závodišti pořádáného Střediskem rané péče v Pardubicích o.p.s. v roce 2018. Článek si je možné přečíst na následujícím odkaze: http://www.helpnet.cz/aktualne/priznivci-rane-pece-se-sesli-na-dostihovem-zavodisti-pardubice

V Radničním zpravodaji (číslo 11) pro listopad 2018 byla zveřejněna pozvánka na Den otevřených dveří ve Středisku rané péče v Parubicích o.p.s. Článek si je možné přečíst na straně 11 u následujícího odkazu: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/zpravodaj/2018/?file=43624&page=4454060&do=download

V třetím čísle Pravobřežního zpravodaje pro rok 2018 je na straně 4 uvedena pozvánka na Den otevřených dveří, který se konal dne 6. 11. 2018 ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

V bulletinu INFOLIST je uveden článek o získání ocenění Střediska rané péče v Pardubicích za neziskovou organizaci roku 2018. Článek si je možné přečíst zde na straně 8: file:///C:/Users/poradce/Downloads/infolist-042018-final.pdf. Ve stejném čísle tohoto bulletinu je uveden i článek o setkání příznivců rané péče na Dostihovém závodišti Pardubice dne 27. 10. 2018 pod záštitou Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

Pardubický kraj a Koalice nevládek Pardubicka udělilo Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. ocenění Nezisková organizace roku za podporu rodin s předčasně narozenými dětmi. 

V neděli 9. 9. 2018, před tradiční podzimní plavbou lodí Arnošt z Pardubic klientů Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., proběhl křest vozu ŠKODA FABIA. Více informací o této akci se lze dočíst v bulletinu INFOLIST v čísle 07-09/2018.
 
Ocenění v roce 2018
Dne 17. 10. 2018 získala Mgr. Blanka Brandová za Pardubický kraj ocenění 9. ročníku neziskového projektu Žena regionu, který je určen všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu.  
 
 
Dne 26. 9. 2018 získala Bc. Radka Chudomská, DiS. za Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. při vyhlášení cen Duhové křídlo 2018 ocenění za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii Profesionál. 
Tuto cenu uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje. 

V Bulletinu Asociace pracovníků v rané péči byla představena činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Článek k nahlédnutí od strany 7 můžete stáhnout zde.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. získalo i v roce 2017 ocenění za činnost v sociálních službách
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. získalo v nominaci na Duhové křídlo 2017 dne 11.10.2017 ocenění za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii Poskytovatel sociálních služeb, které uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením.
Děkujeme za nominaci a krásné ocenění, zaměstnancům za nevšední nasazení v práci, příznivcům za podporu a rodinám dětí se zdravotním postižením přejeme hodně štěstí a sil do dalších let.
 
  
 
K příležitosti oslav 15. výročí Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. byl na stránkách Duhových novin uveden článek o uspořádané akci v areálu farmy Apolenka dne 17. 6. 2017, kde Středisko toto výročí oslavilo. Článek si je možné prohlédnout na následujícím odkazu: http://www.duhovenoviny.cz/stredisko-rane-pece-v-pardubicich-o-p-s-oslavilo-15-vyroci/
 
Náš projekt  "Novým vozem za dětmi domů!" na zakoupení nového služebního vozu byl vybrán k podpoře v rámci projektu ČSOB pomáhá regionům 2017. Video naleznete zde.
 
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami a Duhové noviny uvedly na svých stránkách článek o pořádání lyžařských výcviků pro klienty Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Akce je každoročně pořádaná v rámci projektu „Já chci také lyžovat aneb lyžování dětí s handicapem“. Články si je možné přečíst na následujících odkazech: http://www.helpnet.cz/aktualne/muze-dite-s-handicapem-lyzovat a http://www.duhovenoviny.cz/lyzovani-deti-s-handicapem/
 
Ocenění 2016
Odrazem kvalitní a prospěšné činnosti Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. je cena Duhové křídlo, kterou získala Mgr. Blanka Brandová dne 20. 9. 2016 v kategorii Profesionál. Tuto cenu uděluje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.
www.duhovekridlo.cz

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami uvedl na svých stránkách článek o uspořádaných akcích v rámci Dne dětí s ranou péčí v Pardubicích o.p.s. z roku 2016. Článek si je možné přečíst na následujícím odkaze: http://www.helpnet.cz/aktualne/den-deti-s-ranou-peci-nejen-na-labi

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami informoval čtenáře na svých stránkách článkem o Podzimním vodáckém kurzu po řece Labi pořádáného Střediskem rané péče v Pardubicích o.p.s. v roce 2016. Článek si je možné přečíst na následujícím odkaze: http://www.helpnet.cz/aktualne/podzimni-vodacky-kurz-po-rece-labi

V březnu 2016 byl uspořádán volejbalový turnaj pro Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. Více informací je možné si přečíst na odkazu v Duhových novinách: http://www.duhovenoviny.cz/12-3-16-volejbalovy-turnaj-pro-stredisko-rane-pece-v-pardubicich-o-p-s/

Na stránkách Duhových novin je uveden článek o spolupráci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. s firmu ASEKOL s.r.o. při projektu „Odevzdej drobný elektroodpad“. Článek je uveden na následujícím odkaze: http://www.duhovenoviny.cz/rana-pece-pomaha-zlepsovat-zivotni-prostredi/

Stránky Duhových novin uvedly článek o lyžování dětí s handicapem ve spolupráci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. se Ski areálem Hlinsko. Více podrobností na následujícím odkaze: http://www.duhovenoviny.cz/deti-s-handicapem-opet-na-lyzich/

Na straně 5 časopisu Spolu od zaměstnanců skupiny Unipetrol je uveden článek o Dobrovolnickém dni zaměstnanců skupiny Unipetrol konaný v roce 2015 ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Celý časopis ke stažení zde. 

V dubnu 2010 se SRP účastnilo projektu České televize Pomozte dětem, který byl prezentován v pořadu Kde peníze pomáhají dne 24. 4. 2010: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10257114312-kde-penize-pomahaji/

Ve vysílání regionální televize RTA Východní Čechy v pořadu Minuty regionu byla odvysílána reportáž o Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Celý záznam najdete zde.

V dubnu 2009 proběhla prezentace SRP a rané péče v pořadu České televize Sama doma (vystupující PaedDr. Zdeňka Šandorová, Ph. D. a Mgr. Blanka Brandová): https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/409236100171007/ (začátek rozhovoru ve 12. minutě a 55. sekundě, další část rozhovoru v 50. minutě a 45. sekundě)