Citát
Kontakt:
736 512 613
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Kontakty

Sídlo organizace:
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
Bělehradská 389, 530 09 PARDUBICE
 
Adresa zařízení (dočasné provozovny):
Bělehradská 513, 530 09 PARDUBICE
 
IČ: 26600285
datová schránka: 48m86w6
telefon: 736 512 613
e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz
 
PRACOVNÍCI STŘEDISKA:
Ředitelka Střediska   
Mgr. Blanka Brandová
tel.: 736 512 613
e-mail: brandova@ranapece-pce.cz
 
Zástupkyně ředitelky Střediska   
Mgr. Martina Petelíková
tel.: 730 891 141
email: petelikova@ranapece-pce.cz 
Foto_Martina
 
Poradkyně rané péče
Mgr. Lucie Dvořáková
tel.: 736 512 614
e-mail:
dvorakova@ranapece-pce.cz
 
Mgr. Kateřina Hýsková
tel.: 734 702 283
e-mail: 
hyskova@ranapece-pce.cz
Katerina_Hyskova
 
Bc. Radka Chudomská, DiS.
tel.: 734 314 523
e-mail: chudomska@ranapece-pce.cz
 
Mgr. Hana Indrová
tel.: 736 512 615
e-mail: indrova@ranapece-pce.cz
 
Aneta Láníková, DiS.
Mateřská dovolená
 
Bc. Lucie Maredová, DiS.
tel.: 739 988 444
e-mail: maredova@ranapece-pce.cz
 
Bc. Jana Nováková
tel.: 736 512 616
e-mail: novakova@ranapece-pce.cz
 
Mgr. Lenka Pilařová
tel.: 734 318 838
e-mail: pilarova@ranapece-pce.cz
 
Mgr. Michaela Tesařová
tel.: 739 125 904
e-mail: tesarova@ranapece-pce.cz
 
 
Organizační a administrativní pracovnice
Lenka Říhová, DiS.
tel.: 731 100 272
e-mail: rihova@ranapece-pce.cz
 Foto_Lenka
 
Mgr. Monika van Leeuwen
e-mail: leeuwen@ranapece-pce.cz
Foto_Monika

Zakladatelky:
Mgr. Blanka Brandová
Mgr. Lenka Pokorná

Správní rada:
Ing. Naděžda Málková, předsedkyně správní rady
MUDr. Vladimír Němec, Ph. D., člen správní rady
Ing. Michal Pokorný, člen správní rady

Dozorčí rada:
Mgr. Zita Kudrnová, předsedkyně dozorčí rady
Ing. Zdeněk Jirsa, člen dozorčí rady
Ing. Kateřina Nováková, členka dozorčí rady