Citát
Kontakt:
736 512 613
466 641 031
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Partneři

Asociace rané péče České republiky, z.s.
celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče
 
Alfa Human Service
organizace podporující rodiče pečující o děti se zdravotním postižením a profesionály, především učitele. Společným cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič či dospělý
 
Prozrak o.p.s.
organizace provádějící plošný zrakový screening u dětí předškolního věku v Pardubickém kraji